Tarief coaching: wat kost een coach?

 
Tarief coaching: wat kost een coach?
27 maart 2020 -  4 minuten leestijd
Coaching is een meerwaarde voor je leven, maar brengt ook de nodige kosten met zich mee. Om meteen met de deur in huis in huis te vallen: coaching betaal je in principe zelf. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om je coachtraject (deels) vergoed te krijgen, bijvoorbeeld als er een link is met werk of gezondheid. En wat als je hier geen aanspraak op kunt maken, wat is dan het tarief van coaching?

Kosten coaching vergoed via de verzekering

Re-integratie

Gebruik je het coachtraject om weer aan het werk te gaan en heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is de kans zeer groot dat deze het volledige coachtraject dekt. Neem voor meer informatie hierover contact op met je verzekeraar.

Heb je een ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV en wil en kun je weer aan het werk? Bij re-integratie kun je in aanmerking komen voor re-integratiebegeleiding. Het traject moet dan doorgaans wel worden begeleid door een coach die een contract heeft met het UWV. Je arbeidsdeskundige of begeleider bij het UWV kan hier meer over vertellen.

Counseling

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt counseling vanuit de aanvullende zorgverzekering. Let wel: het gaat dan echt om counseling en niet om coaching. Counseling heeft een overlap met coaching, maar is niet helemaal hetzelfde. Het voornaamste verschil is dat een counselor zich meer richt op de onderliggende problemen van de cliënt. In die zin is het meer wat ook een psycholoog doet.

Lees meer over het verschil tussen een coach, counselor en psycholoog

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, moet de counselor lid zijn van een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging zoals de ABvC of de NFG. Sommige zorgverzekeraars eisen ook dat de counselor is aangesloten bij een koepelorganisatie (zoals de RBCZ of NIBIG). Neem voor meer informatie contact op met je verzekeraar.

Leefstijlcoaching

Een leefstijlcoach geeft advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Deze vorm van coaching wordt voor sommige mensen met overgewicht vergoed vanuit de basisverzekering. Je komt hiervoor in aanmerking als je 18 jaar of ouder bent en een BMI boven de 30 hebt – of een BMI boven de 25 plus een verhoogd risico op chronische aandoeningen. Een verwijzing van de huisarts is doorgaans een voorwaarde voor toelating. Ook moet de leefstijlcoach erkend zijn door de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) en een overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar.

Kosten coaching vergoed via het werk

CAO

In veel collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) is een coachings- of opleidingsbudget opgenomen. Je hebt dan recht op een bedrag dat je – na overleg met je werkgever of leidinggevende – kunt besteden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Het loont dus om de CAO van je branche uit te pluizen. Een overzicht van alle CAO’s vind je hier.

O&O

Daarnaast hebben veel branches Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen die financieel bijdragen aan de scholing van werknemers in die branche. Vaak valt ook loopbaancoaching hieronder. Je werkgever kan daarvoor een aanvraag indienen. Hier staat een overzicht van alle O&O-fondsen.

Ambtenaren hebben soortgelijke geldpotjes: de Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfondsen. Zo is er voor rijksambtenaren bijvoorbeeld het A+O fonds Rijk, waarmee je met de Regeling loopbaanadvies eens per vijf jaar een gratis loopbaanscan kunt laten uitvoeren door een loopbaancoach.

SLIM-regeling

Vanaf 2020 stelt de rijksoverheid via de SLIM-subsidie jaarlijks flinke bedragen beschikbaar voor leren en ontwikkelen in alle midden- en kleinbedrijven en voor grote bedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie. De werkgever kan budget aanvragen voor onder andere loopbaanadvies of het verbeteren van de vaardigheden van werknemers.

Bedrijfsbudget

Veel wat grotere bedrijven hebben ook zelf geld opzijgezet om te zorgen dat hun werknemers gelukkig zijn, want dat komt de productiviteit ten goede. Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven. Vraag je HR-manager, leidinggevende of directeur dus naar de mogelijkheden. Heb je last van overspannenheid of een (dreigende) burn-out, dan is de bedrijfsarts ook een goede ingang. De coach die je op het oog hebt, kan vaak helpen om aan de werkgever duidelijk te maken wat je in het coachtraject gaat doen en hoe je daar baat bij hebt op het werk.

Tarief coaching

Er zijn net zo veel tarieven als er coaches zijn. Sommige vragen € 40,- per uur, anderen rekenen zonder blikken of blozen € 400,- of meer. Maar gemiddeld kost een uur coaching tussen de € 80,- en € 120,- inclusief btw als je het zelf bekostigt. Betaalt je baas, dan geldt vaak een hoger zakelijk tarief van circa € 120,- à € 180,- per uur.

Zit je heel krap bij kas, bespreek dit dan met je coach, want die is als het goed is op de hoogte van de vergoedingsmogelijkheden. En wellicht hanteert de coach een speciaal tarief voor kleine beurzen of kunnen jullie met minder sessies toe.

Ook aan de slag met een coach?

Wil je wel een coach, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Coachfinder helpt! Vul de korte vragenlijst in en krijg 3 suggesties voor coaches die het best bij je zoekvraag passen.

Vind jouw ideale coachBekijk alle coaches

tarief coaching
kosten coaching