Dit is het verschil tussen coach, counselor en psycholoog

 
Dit is het verschil tussen coach, counselor en psycholoog
26 mei 2021 -  3 minuten leestijd
Een coach, een counselor en een psycholoog kunnen je mentaal ondersteunen. Bij wie je het best terecht kunt, hangt af van je persoonlijke doelen en problematiek.

Wat is een coach?

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is om je een positief veranderingsproces te laten doormaken. Een coach helpt om sneller doelen te bereiken op gebieden in het leven waar je een duwtje in de rug kunt gebruiken. Zoals minder stress, ander werk, een fijne relatie of meer zingeving. Een coach kijkt samen met de cliënt hoe die met nieuwe strategieën toekomstige situaties beter kan aanpakken. De coach onderzoekt je kwaliteiten en daagt uit om grenzen te verleggen. Een coach behandelt geen psychische aandoeningen. Een coachingstraject is kortdurend en laagdrempelig. Als iemand naar een coach gaat en er een link is met werk of gezondheid, zijn er veel mogelijkheden om het traject (deels) te laten vergoeden.

Vind een coach

Wat is een counselor?

Bij coaching zoek je zelf naar aanvaardbare veranderingen – de coach begeleidt dat proces. Bij counseling richt de counselor zich ook op de onderliggende problemen. Een counselor onderzoekt samen met de cliënt waar het probleem in het verleden is ontstaan en kijkt vervolgens hoe de onderliggende oorzaken en patronen veranderd of opgelost kunnen worden. Counseling is een vorm van hulpverlening. Jennifer Elders is sinds 2015 werkzaam als counselor: ‘Een counselor geeft geen adviezen, maar stelt open vragen om mensen zelf onderzoek te laten doen. Je gaat er als counselor vanuit dat cliënten de antwoorden zelf in zich hebben opgeslagen. Counselors hebben een focus op het levensverhaal dat je jezelf vertelt: dat persoonlijke verhaal bevat veel onontdekte patronen die in het hier en nu een rol spelen. Ook de relatie tussen lichaam en “hoofd” is een belangrijke focus van counselors.’

Een counselor behandelt net als een coach geen psychische aandoeningen. Net als een coachingstraject is een counselingstraject kortdurend en laagdrempelig. Counseling wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Vind een counselor

Wat is een psycholoog?

Psychologische zorg richt zich op het voorkomen en behandelen van psychische problemen, klachten en aandoeningen. Psychologen met (of onder regie van een ggz-professional met) een BIG-registratie kunnen mensen met psychische aandoeningen zoals depressies, angststoornissen of persoonlijkheidsstoornissen classificeren en behandelen. Cognitieve gedragstherapie is een voorbeeld van een behandelingsvorm die vaak wordt gebruikt door psychologen. Daarbij staat de relatie tussen gedrag, gedachten, gevoelens en gebeurtenissen centraal. In deze therapievorm helpt de psycholoog om niet-helpende kerngedachten te vinden en te vervangen door kerngedachten die wel helpend zijn. Bij milde psychische problemen kan het traject bij een psycholoog kortdurend zijn, maar het is ook mogelijk om langere tijd onder psychologische behandeling te blijven. Noodzakelijke zorg binnen de ggz wordt vergoed via de basisverzekering. Verschillende vormen van psychologische zorg worden vergoed via een aanvullende verzekering.

Vind een psycholoog

Beroepsvereniging en klachtenregeling

Let bij een coach, een counselor en een psycholoog op of hij of zij (of de organisatie) bij een beroepsvereniging is aangesloten en een klachtenregeling heeft.

Tekst: Lydia van Wersch

coach
counselor
psycholoog