BLCN: Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland

 
BLCN: Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland
13 februari 2022 -  4 minuten leestijd
Iedereen kan zich coach noemen, maar een betrouwbare coach is geregistreerd bij een beroepsvereniging. Zoals bij de BLCN, een beroepsvereniging voor geaccrediteerde leefstijlcoaches, die in sommige gevallen zelfs vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Wat is de BLCN?

De beroeps- en branchevereniging BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland) is er voor iedereen die op zoek is naar een leefstijlcoach én voor coaches die hun beroepsuitoefening kwalitatief willen verbeteren en mensen willen begeleiden naar een gezonde leefstijl op de lange termijn.

De BLCN is de brancheorganisatie voor leefstijlcoaches. Ze wil de kwaliteit van de beroepsgroep bewaken en behartigt de belangen van haar leden op zowel vaktechnisch als bedrijfseconomisch gebied.

Aan welke eisen moet een coach voldoen om lid te worden?

Leefstijlcoaches die staan ingeschreven bij BLCN hebben een afgeronde hbo- of wetenschappelijke opleiding. Daarnaast zijn ze TCI geaccrediteerd: TCI (Stichting Toets Centrum Intereducatief) toetst de coaches namens BLCN uit om zorg te dragen voor het niveau van de leefstijlcoaches en de kwaliteit van de leefstijlcoach-opleiding.

Iedere aangesloten leefstijlcoach moet slagen voor:

 • een kennistoets op het gebied van voeding, beweging, ontspanning, slaap en stress
 • een coachingstoets gericht op onder meer coachvaardigheden en coachingsgesprekken
 • een reflectie-opdracht waarin de leefstijlcoach aantoont kwaliteit te kunnen waarborgen en ontwikkelen.

Kwaliteit waarborgen

Elke vijf jaar is er een herregistratie; een leefstijlcoach moet in die periode aan alle kwaliteitscriteria hebben voldaan. Coaches die geen geaccrediteerde leefstijlcoach-opleiding hebben afgerond, kunnen ook een individueel accreditatieproces doorlopen.

Om de kwaliteit te waarborgen en het niveau hoog te houden sluit iedere BLCN-coach zich aan bij het kwaliteitsregister van KABIZ. De coaches moeten daarvoor bij- en nascholingen en intervisie volgen, zodat ze voldoen aan het urencriterium.

BLCN is een volwaardige gesprekspartner voor onder meer zorgverzekeraars en onderzoekers.

Waarom kiezen voor een BLCN-coach met een opleiding leefstijlcoach?

Wanneer je aan de slag wilt met een gezondere leefstijl, dan is leefstijlcoaching een goede keuze. Leefstijlcoaches kunnen niet alleen mensen begeleiden vanuit het fysieke aspect van gezondheid, zoals alleen gezonde voeding, maar ook vanuit het mentale en emotionele aspect. Ze hanteren vaak het principe van holistisch coachen en hebben op alle vlakken van leefstijl specifieke kennis.

Een leefstijlcoach gaat niet voor een kortetermijn-aanpak, maar echt voor gedragsverandering op de lange termijn. Jij als coachee staat daarin centraal.

De keuze voor een BLCN-coach heeft als bijkomende voordelen:

 • Dat hij/zij in het bezit is van een geaccrediteerd diploma leefstijlcoach en beroepsmatig het coachvak uitoefent.
 • Dat er waarde wordt gehecht aan kwaliteit en de coach zichzelf blijft ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.
 • Dat er gewerkt wordt met een een gedragscode waaraan de coach zich dient te houden.
 • Dat het coachingstraject mogelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien het aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wanneer wordt leefstijlcoaching vergoed?

Om begeleiding vergoed te krijgen, moet het programma dat een leefstijlcoach aanbiedt in een Gecombineerd Leefstijl Programma (GLI) passen. De GLI valt onder de Zorgverzekeringswet en wordt daardoor vergoed vanuit de basiszorg.

De GLI is een programma dat gericht is op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Dat kan zowel individueel als in groepsverband. De totale doorlooptijd van zo’n zorgprogramma is 24 aaneengesloten maanden.

Gecombineerde leefstijlprogramma’s

Er zijn vier verschillende erkende leefstijlprogramma´s:

 1. Cool programma (klik hier voor meer informatie)
 2. Beweegkuur
 3. SLIMMER
 4. Samen Sportief in Beweging (SSiB)

Uitgangspunt van deze GLI-programma’s is dat ze zorgen voor een blijvende verandering en gezonde leefstijl op lange termijn. Denk daarbij aan het maken van gezonde keuzes en meer gaan bewegen.

Wat zijn de voordelen voor een coach om lid te worden van BLCN?

De belangrijkste reden om te kiezen voor een lidmaatschap van BLCN is de waarborging van kwaliteit. Coaches tonen door hun lidmaatschap aan dat ze voldoen aan het beroepsprofiel van een hbo-leefstijlcoach.

Daarnaast zijn er ook een aantal praktische voordelen te behalen:

 • Er is mogelijkheid tot een collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor leefstijlcoaches
 • Deelname aan een collectieve zorgverzekering is mogelijk
 • Vergroten van het eigen netwerk door deel te nemen aan de activiteiten en online community
 • Een vermelding op de website van BLCN met een eigen praktijk
 • Een leefstijlcoach kan een Gecombineerd Leefstijl Programma (GLI) gaan geven, vergoed door de zorgverzekeraar

Een betrouwbare coach via Coachfinder

Wil je graag starten met een coachtraject en ben je op zoek naar een goede leefstijlcoach? Via Coachfinder vind je uitsluitend coaches met een gedegen basis die een gecertificeerde opleiding tot leefstijlcoach hebben gevolgd of zijn aangesloten bij een betrouwbare beroepsvereniging. Vul de vragenlijst in en ontdek welke coach bij jou past.

Vind jouw ideale leefstijlcoachBekijk alle leefstijlcoaches

BLCN
Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland
beroepsvereniging