De Kernkwadranten van Daniel Ofman uitgelegd

 
De Kernkwadranten van Daniel Ofman uitgelegd
6 oktober 2021 -  4 minuten leestijd
Kernkwadranten is een gedragsmodel om als groep te ontwikkelen, door inzicht te krijgen in het individu. Door je te verdiepen in jouw uitdagingen, allergieën en kwaliteiten leer je meer over wie je bent, maar ook over de frictie die je kunt ervaren met andere collega’s in je team. Dit model, bedacht door coach en organisatieadviseur Daniel Ofman, is dan ook erg geschikt voor teams in ontwikkeling: meer bewustzijn over onze allergieën kan leiden tot een meer plezierige en effectieve samenwerking in teams.

Inhoud:

Wat is een kernkwadrant?

Er zijn vier kernkwadranten: kernkwaliteit, allergie, valkuil & uitdaging. Deze kernkwadranten zijn in 1992 ontwikkeld door auteur Daniel Ofman in zijn boek ‘Bezieling en Kwaliteit in Organisaties’. Hij stelt dat je sinds je geboorte bepaalde kwaliteiten hebt die er echt uitspringen. Maar, elke kwaliteit kent ook een schaduwzijde als je hierin ‘doorslaat’. Dan brengt het een uitdaging, valkuil en allergie met zich mee:

kernkwadranten

Om je eigen kernkwadrant in te vullen kun je jezelf de volgende vragen stellen: 

  • Kernkwaliteit: wat lukt mij gemakkelijk waar andere mensen mee worstelen? Welke unieke vaardigheden draag ik bij aan mijn team? 
  • Valkuil: kan ik te veel doorschieten met mijn kernkwaliteit? Op welke valkuil moet ik letten? 
  • Uitdaging: waar worstel ik mee? wat is het positief tegenovergestelde van mijn valkuil?
  • Allergie: wat als ik doorschiet in mijn uitdaging? (dit is vaak gedrag van anderen dat in jouw irritatiezone kan gaan zitten.)

Lees ook: alles over jouw kernkwaliteiten

Voorbeeld: kernkwadrant perfectionist

Een goed voorbeeld om de kernkwadranten beter te begrijpen is met de kernkwaliteit ‘perfectionisme’; een goede eigenschap maar ook al gauw een valkuil zodra je daar in doorschiet. Het kernkwadrant van een perfectionist zou er zo uit kunnen zien:

  • Kernkwaliteit: perfectionisme — het lukt jou gemakkelijk om details in de gaten te houden, je pakt dingen graag grondig en goed aan. Jouw werk is vaak van hoge kwaliteit.
  • Valkuil: inflexibel, te hoge standaarden — je kan soms vastlopen in details, en je kunt jezelf (of anderen) onder druk zetten om aan je hoge standaarden te voldoen.
  • Uitdaging: leren loslaten. Het is voor een perfectionist goed om te beseffen dat niet altijd alles 100% perfect kan zijn.
  • Allergie: Slordigheid —  perfectionisten kunnen moeite hebben met, of weinig begrip hebben voor mensen die te nonchalant of slordig zijn.

Meer voorbeelden:

Kernkwaliteit Valkuil Uitdaging Allergie
Besluitvaardigheid Koppigheid Openstaan voor andere perspectieven Aarzeling
Creativiteit Chaos Structuur aanbrengen Starheid
Empathie Overbetrokkenheid Grenzen stellen Afstandelijkheid
Assertiviteit Confrontatie Diplomatie Conflictvermijding
Flexibiliteit Wispelturigheid Standvastigheid Starheid

Voor wie is dit gedragsmodel geschikt?

Het model wordt vooral gebruikt in een zakelijke omgeving om er achter te komen hoe teams prettiger samen kunnen werken. De Nederlandse coach en organisatie-adviseur Daniel Ofman constateerde dat mensen die samenwerken vaak heel verschillende kwaliteiten hebben.

Hoewel ze elkaar daardoor goed kunnen aanvullen, leiden de verschillen vooral tot wrijving. Tenzij je dit fenomeen doorziet. Door niet alleen je eigen, maar ook de kernkwadranten van je collega’s te kennen, komt iedereen verder. Kernkwadranten is heel geschikt voor zelfonderzoek en het stellen van persoonlijke doelen in je carrière. Daarmee is het ook een handige tool voor het formuleren van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het voorbereiden van een functioneringsgesprek. 

Wat levert deze methode op?

De Kernkwadrantenmethode van Ofman geeft inzicht in wat jij kan en waar en hoe jij je verder kan ontwikkelen. Daarbij leidt de toepassing in een team tot meer transparantie, begrip, samenwerking, plezier en een betere sfeer op de werkvloer. Het behoeft geen uitleg dat dat alles de resultaten van het team ten goede komt.

Lees ook: alle coachmethodieken op een rij

Is kernkwadranten betrouwbaar?

Coaches die veel met Kernkwadranten werken zijn overtuigd van de positieve effecten die de methode kan opleveren. Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de validiteit, betrouwbaarheid, interne consistentie en voorspellende waarde van het model.

Kernkwadranten met een loopbaancoach

Wil je het echt goed aanpakken? Het meest bereik je als je Kernkwadranten samen doet met anderen. Het is een probaat middel om conflicthanteringsgesprekken binnen een team aan te gaan of om tijdens een teambuildingsbijeenkomst te gebruiken, eventueel samen met een loopbaancoach.

Een loopbaancoach brengt aan de hand van vragen in kaart wat jouw kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën zijn. Belangrijk bij het formuleren van de Kernkwadranten is dat jij de eigenschappen zoveel mogelijk zelf benoemt. Ten slotte bespreek je met het gehele team hoe ieders Kernkwadranten eruitzien, waar je zelf en waar anderen aandacht aan moeten geven en wat je van elkaar kunt leren.

 

kernkwadranten
coachmethodiek