5 vragen over Kernkwadranten

 
5 vragen over Kernkwadranten
6 oktober 2021 -  3 minuten leestijd
Erger jij je vaak aan je baas omdat hij het vaak beter denkt te weten of aan die ene collega die altijd last minute haar werk afheeft? Irritaties kosten energie en staan de ontwikkeling van jouzelf en van je team in de weg. Het gedragsmodel Kernkwadranten laat zien dat het kennen van onze allergieën kan leiden tot een meer plezierige en effectieve samenwerking.

1. Wat is Kernkwadranten?

Kernkwadranten is een gedragsmodel waarmee je inzicht krijgt in waar je kracht ligt, maar ook in wat je belemmert om optimaal te functioneren. Het model kent vier kwadranten.

Het eerste betreft je kernkwaliteiten: je talenten en sterke punten, die je van nature hebt. Maar die hebben ook een schaduwzijde als je erin doorschiet: je valkuil, kwadrant 2.

Zo kan perfectionisme tot geweldige resultaten leiden, maar ook veel stress geven. Tegenover een valkuil staat een uitdaging, het derde kwadrant. In dit voorbeeld: Hoe voorkom je dat je ongezonde stress krijgt door je perfectionisme?

En als vierde heeft iedereen allergieën: eigenschappen van anderen die wrevel wekken. Vaak gaat dat over hun kernkwaliteiten die haaks staan op de jouwe. Zo kan de ontspannen houding van de ander jou behoorlijk irriteren omdat jij die als laks ervaart.

kernkwadranten

2. Voor wie is het geschikt?

Iedereen die beter wil weten wat nu echt zijn sterke en ontwikkelkanten zijn, krijgt daar meer inzicht in als hij weet hoe zijn kernkwadranten eruitzien. Het model wordt vooral gebruikt in een zakelijke omgeving.

De Nederlandse coach en organisatie-adviseur Daniel Ofman constateerde dat mensen die samenwerken vaak heel verschillende kwaliteiten hebben. Hoewel ze elkaar daardoor goed kunnen aanvullen, leiden de verschillen vooral tot wrijving. Tenzij je dit fenomeen doorziet. Door niet alleen je eigen, maar ook de kernkwadranten van je collega’s te kennen, komt iedereen verder.

3. Hoe werkt Kernkwadranten?

Een coach brengt aan de hand van vragen in kaart wat jouw kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën zijn. Belangrijk bij het formuleren van de Kernkwadranten is dat jij de eigenschappen zoveel mogelijk zelf benoemt. Ten slotte bespreek je met het gehele team hoe ieders Kernkwadranten eruitzien, waar je zelf en waar anderen aandacht aan moeten geven en wat je van elkaar kunt leren.

4. In welke situaties is het toepasbaar?

Kernkwadranten is heel geschikt voor zelfonderzoek en het stellen van persoonlijke doelen in je carrière. Alleen of samen met een loopbaancoach. Daarmee is het ook een handige tool voor het formuleren van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het voorbereiden van een functioneringsgesprek. Het meest bereik je als je Kernkwadranten samen doet met anderen. Het is een probaat middel om conflicthanteringsgesprekken binnen een team aan te gaan of om tijdens een teambuildingsbijeenkomst te gebruiken.

5. Wat levert Kernkwadranten op?

De Kernkwadrantenmethode van Ofman geeft inzicht in wat jij kan en waar en hoe jij je verder kan ontwikkelen. Daarbij leidt de toepassing in een team tot meer transparantie, begrip, samenwerking, plezier en een betere sfeer op de werkvloer. Het behoeft geen uitleg dat dat alles de resultaten van het team ten goede komt.

Disclaimer: Coaches die veel met Kernkwadranten werken zijn overtuigd van de positieve effecten die de methode kan opleveren. Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de validiteit, betrouwbaarheid, interne consistentie en voorspellende waarde van het model.

kernkwadranten
coachmethodiek