NIP: Nederlands Instituut van Psychologen

 
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
21 november 2021 -  3 minuten leestijd
Iedereen kan zich coach noemen, maar een betrouwbare coach is geregistreerd bij een beroepsvereniging. Zoals het NIP, de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland.

Wat is NIP?

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Het zet zich in voor de psycholoog als professional en voor de psychologie als vak, door de standaard van de professionals hoog te houden en de psychologie stevig op de kaart te zetten.

Het NIP vertegenwoordigt psychologen in het brede vakgebied. Van gezondheidszorg tot arbeid & organisatie en van kinder- en jeugdpsychologie tot sociaal-economische psychologie.

Het is een serieuze gesprekspartner in Den Haag en zit geregeld aan tafel met uiteenlopende instanties, van ministeries tot politici en daarnaast ook met andere belangenverenigingen. Daarnaast verbindt het NIP zijn psychologen en hun verschillende vakgebieden zodat zij hun vakkennis kunnen vergroten en hun netwerk kunnen uitbreiden.

Welke titels kent het NIP?

Het NIP onderscheidt de volgende titels:

 • PSYCHOLOOG NIP
 • Registerpyscholoog NIP
 • Gezondheidspsycholoog

Deze titels verwijzen naar verschillende vormen van vakbekwaamheid. De PSYCHOLOOG NIP heeft na zijn universitaire opleiding een jaar gewerkt en is lid van het NIP.

Zowel de Registerpsycholoog NIP als de Gezondheidszorgpsycholoog heeft na een universitaire opleiding een tweejarig postmaster opleidingstraject gevolgd en voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm voor zelfstandig werken met cliënten en/of cliëntsystemen. NIP-lidmaatschap is een voorwaarde voor toelating tot een registratietraject.

De Gezondheidszorgpsycholoog voldoet bovendien aan de kwaliteitseisen die de voorwaarden zijn voor opname in het BIG-register. 

Registraties

Het NIP bewaakt en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog, met de NIP Registratieregelingen met kwaliteitscriteria waaraan alle ingeschreven psychologen moeten voldoen. Een registratie laat de professionaliteit van de psycholoog zien en geeft vaak aan met welk deelgebied een psycholoog zich bezighoudt.

NIP-leden kunnen zich aanmelden voor de volgende registraties:

 • Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • (Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP)
 • Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP
 • Eerstelijnspsychologie NIP
 • Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP
 • Psycholoog Mediator NIP

Aan welke eisen moet een psycholoog voldoen om lid te worden?

Je kunt je als psycholoog registreren en het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP gebruiken als je:

 • lid bent van het NIP
 • beschikt over een universitair diploma in de psychologie
 • en ervaring hebt als psycholoog.

Waarom kiezen voor een NIP-psycholoog?

Een Registerpsycholoog NIP voldoet aan de vakbekwaamheid norm voor zelfstandig werken, onderhoudt kennis en vaardigheid (herregistratie), heeft zich verbonden aan de Beroepscode voor psychologen en is daar via tuchtrecht ook op aan te spreken.

Voordelen voor een psycholoog om lid te worden

Met een NIP-registratie laat je zien dat je staat voor kwaliteit en dat je beschikt over de nodige werkervaring, scholing en reflectie. Mede door het blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden, kun je cliënten en opdrachtgevers beter van dienst zijn. De registratie stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid.

Een betrouwbare coach via Coachfinder

Wil je graag starten met een coachtraject en ben je op zoek naar een goede coach? Via Coachfinder vind je uitsluitend coaches die een gekwalificeerde beroepsopleiding hebben gevolgd of zijn aangesloten bij een betrouwbare beroepsvereniging. Vul de vragenlijst in en ontdek welke coach bij jou past.

NIP
Nederlands Instituut van Psychologen
beroepsvereniging