5 vragen over Rationeel Emotieve Therapie (RET)

 
5 vragen over Rationeel Emotieve Therapie (RET)
19 april 2021 -  4 minuten leestijd
Bepaalde gebeurtenissen kunnen ons flink raken. Zo voelen we ons vaak boos, verdrietig of onzeker als een vriend steeds opnieuw een afspraak afzegt. RET leert je dat niet die gebeurtenissen emoties oproepen, maar de betekenis die jij eraan geeft. En die betekenis kun je veranderen.

1. Wat is Rationeel Emotieve Therapie?

Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een van de oudste vormen van cognitieve gedragstherapie. Samen met een therapeut of coach neem je je gedachten en overtuigingen onder de loep, om vervolgens je gevoelens en gedrag te veranderen. Het idee is dat er altijd problemen op je pad zullen komen, dat is bij iedereen zo, maar dat je je daar niet door onderuit hoeft te laten halen. 

2. Waar komt RET therapie vandaan?

De grondlegger van RET, de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913-2007), constateerde dat veel psychische klachten van zijn cliënten niet zozeer voortkwamen uit gebeurtenissen zelf, maar uit de betekenis die zij eraan gaven.

Vaak doen mensen dat op basis van gedachten en aannames die irreëel, irrationeel en negatief zijn. Ellis stelde dat wanneer je dat gaat inzien, je ze kunt vervangen door reëlere, rationele en positievere gedachten en overtuigingen.

Daardoor neemt onder meer je angst, woede en verdriet af. Later veranderde Ellis de naam in Rational Emotive Behavioral Therapy, kortweg REBT. Daarmee wilde hij benadrukken dat wil RET goed werken, ook gedragsverandering belangrijk is. Die stap maken vergt veel oefening, iets wat volgens Ellis nogal eens wordt vergeten. In de praktijk spreekt men overal overigens nog steeds van RET.

3. Voor wie en wanneer is RET geschikt?

Rationeel Emotieve Therapie is geschikt voor jou als je kampt met bepaalde angsten, vaak conflicten hebt of worstelt met negatieve, nare of sombere gevoelens  ̶  en daar actief iets aan wilt doen. RET is breed toepasbaar en wordt vaak ingezet bij relatietherapie, en voor de aanpak van sociale fobieën, angstfobieën, stress, perfectionisme, woedeaanvallen, paniekstoornissen en depressieve stemmingen.

4. Hoe werkt Rationeel Emotieve Therapie?

RET-therapeuten en -coaches werken volgens het ABCDE-schema:

  • A: je definieert de Aanleiding van een probleem of een naar gevoel. Jij hebt bijvoorbeeld de promotie die je ambieerde niet gekregen, maar je collega wel.
  • B: door welke Bril kijk je ernaar? Welke overtuigingen spelen daarbij mee? Je denkt bijvoorbeeld: mijn baas mag me niet, of: ik ben waarschijnlijk ook gewoon niet goed genoeg, of: zelfs waardeloos.
  • C: je bekijkt de Consequenties: wat levert jouw interpretatie op? In dit voorbeeld: wellicht een afgewezen, somber gevoel.
  • D: je beDiscussieert je overtuigingen, toetst ze aan de werkelijkheid: misschien paste je collega simpelweg beter bij het profiel dan jij?
  • E: ten slotte Evalueert je samen welke gedachten je hiervoor in de plaats kunt stellen: jammer van de baan, maar het diskwalificeert mij niet als persoon, en het is leuk voor mijn collega.

Door deze stappen een periode lang heel bewust te volgen, kun je leren een andere bril op te zetten bij het beoordelen van gebeurtenissen, waardoor negatieve en onprettige gevoelens verminderen.

5. Wat levert RET therapie je op?

Met Rationeel Emotieve Therapie leer je anders naar problemen en situaties te kijken. Als je gaat inzien dat je er vaak betekenissen aan geeft die niet per se waar zijn, maar gebaseerd zijn op onterechte aannames, negatieve en irrationele gedachten, dan ontstaat ook ruimte om dit te veranderen.

Wanneer je jezelf daarin traint, de onjuistheden in je gedachten gaat herkennen, kun je bewust leren kiezen voor een reëlere manier van betekenisgeven aan wat er gebeurt. Daardoor nemen gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid en somberheid af.

Rationeel Emotieve Therapie kan je zo helpen om te leren meer verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, assertiever te worden, realistische verwachtingen te ontwikkelen, jezelf en anderen meer te accepteren, en je flexibiliteit en ook je zelfstandigheid te vergroten.

Disclaimer: RET wordt veel toegepast en de effectiviteit ervan is in diverse onderzoeken aangetoond. Maar de therapie werkt niet voor iedereen en met name vanuit de derde generatie gedragstherapeuten – zij richten zich vooral op mindfulness-technieken – klinkt kritiek op de wetenschappelijke onderbouwing van RET. Ze betwijfelen of cognities wel irrationeel kunnen zijn en stellen dat elke cognitie functioneel is.

RET
RET therapie
Rationeel Emotieve Therapie
coachmethodiek