5 vragen over DISC

 
5 vragen over DISC
26 februari 2021 -  4 minuten leestijd
Werkgevers en ook coaches maken geregeld gebruik van DISC. Deze test geeft een beeld van je gedrag op je werk en je manier van communiceren. Het kan je helpen om betere loopbaankeuzes te maken en te bepalen op welke terreinen jij je kunt ontwikkelen.

1. Wat is DISC?

DISC is een test gebaseerd op de gelijknamige theorie van de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston (1893-1947). De test geeft je inzicht in hoe jij omgaat met onder meer uitdagingen, veranderingen, procedures en regels. De uitkomsten worden ingedeeld in vier groepen, ook wel gezien als vier communicatiestijlen:

  • Dominance (D)
  • Inducement (I)
  • Submission (S)
  • Compliance (C)

In het Nederlands zijn deze termen vertaald naar Dominant, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus. Op basis van dit model is een test ontwikkeld die vaak wordt ingezet bij werving en selectie, coaching en professionalisering van teams.

Organisaties gebruiken DISC meestal in sollicitatieprocedures, maar ook om inzicht te krijgen in hoe ze hun werknemers beter kunnen motiveren, de communicatie kunnen verbeteren en bepalen op welke punten iemand zich zou kunnen ontwikkelen.

2.Wat meet de DISC-test precies?

Aan de hand van vragenlijsten brengt de DISC-test in kaart hoe jij omgaat met problemen en uitdagingen, hoe je anderen overtuigt van je mening, hoe je reageert op veranderingen en hoe je staat tegenover procedures en regels.
Uit de test blijkt welke van deze vier gedragstypen je laat zien (die behalve met een letter ook aangeduid worden met een kleur):

D = rood: dominant, zelfverzekerd, daadkrachtig, optimistisch, snel en doelgericht. Keerzijde: kritisch, ongeduldig en altijd willen winnen.
I = geel: invloedrijk, inspirerend, expressief, creatief, initiatiefrijk en mensgericht. Keerzijde: liever praten dan luisteren en extra gevoelig voor bevestiging.
S = groen: stabiel, bedachtzaam, rustig, dienstbaar, vriendelijk en relatiegericht. Keerzijde: afwachtend en eigen mening sneeuwt gemakkelijk onder.
C = blauw: consciëntieus, correct, analytisch, rationeel en gericht op feiten en details. Keerzijde: moeite met emoties en verandering, wat gesloten.

3. Welke inzichten geeft het DISC-model?

Vooropgesteld: je bent nooit maar één kleur. Iedereen heeft alle kleuren in zich, maar de een is beduidend meer rood, de ander bijvoorbeeld een sterkte mix van geel en groen. De score van de test wordt dan ook vaak weergegeven in kwadranten.
Het resultaat van de DISC-test laat vooral zien op welke manier jij omgaat met problemen, mensen, tempo en regels. Belangrijk om te weten: het is een gedragstest, geen persoonlijkheidstest. Het zegt niets over je talenten en mogelijkheden.

4. Wanneer is DISC iets voor jou?

DISC laat jouw sterke en minder sterke gedragskenmerken zien. Je kunt op basis van de uitslag dus bepalen waar je aan wilt werken en wat voor soort cursussen misschien een aanrader zijn.

Maakt de test deel uit van een sollicitatieprocedure, dan kan deze de werkgever helpen om te beoordelen of jij geschikt bent voor een bepaalde functie en of je in een specifiek team past. Solliciteer je bijvoorbeeld op een salesfunctie, maar scoor je vooral hoog op groen en blauw, dan kan de werkgever zich afvragen of het wel een baan voor jou is.

Een kanttekening is dat wanneer DISC wordt ingezet in een sollicitatieprocedure, deze alleen een extra indicatie geeft. De uitslag moet altijd deel uitmaken van een uitgebreider onderzoek.

5. Op welke manier zetten coaches DISC in?

Coaches, waaronder loopbaancoaches, gebruiken DISC regelmatig om mensen meer inzicht te geven in zichzelf en ook in hun samenwerking met anderen. Door cliënten te leren inzien welke verschillende werk- en communicatiestijlen er zijn, en welke zij zelf hanteren, helpen zij hen bij het kiezen van een nieuwe baan, het effectiever invullen van een bestaande functie, maar ook bij het succesvoller communiceren met collega’s en klanten. Want als je weet welke stijl jij en de ander hebben, word je je bewuster van je impact en van de manier waarop je de ander goed kunt bereiken.

Disclaimer: Er zijn verschillende versies van de DISC-test in omloop. Sommige daarvan zijn betrouwbaar en valide gebleken, maar lang niet allemaal. Het is dus aan te raden om bij het gebruik van een DISC-test te checken hoe het zit met de betrouwbaarheid, door na te gaan of de vragenlijsten die worden gebruikt empirisch zijn getoetst en gevalideerd.

DISC
DISC-test
persoonlijkheidstest
coachingsinstrument