STAP-budget: subsidie voor scholing

 
STAP-budget: subsidie voor scholing
19 november 2021 -  6 minuten leestijd
Wil je je graag ontwikkelen in je loopbaan en nieuwe vaardigheden leren? Of de overstap maken naar een andere baan, maar mis je de kennis? Scholing, een opleiding of cursus is binnen handbereik met behulp van het STAP-budget. Vanaf 1 maart 2022 kun je het STAP-budget van maximaal 1000 euro aanvragen om je verder te ontwikkelen.

Waarvoor kun je het STAP-budget krijgen?
Waarom loont het om het STAP-budget aan te vragen?
Voor wie is de subsidieregeling STAP-budget?
Hoe verloopt de aanvraag van de subsidie STAP-budget?
STAP ontwikkeladvies: gratis loopbaanadvies van een coach
Hoger geschoold maar toch aan de slag met een coach?
STAP-budget inzetten voor een EVC-traject

Je merkt het als een baan niet meer bij je past. Je haalt er bijvoorbeeld geen voldoening uit, je prioriteiten zijn veranderd of je hebt het gevoel dat je stilstaat. Dan is het tijd om te onderzoeken wat de volgende stap in je loopbaan wordt. De overheid wil graag de ontwikkeling op de arbeidsmarkt stimuleren en stelt daarom het STAP-budget beschikbaar.

Met behulp van deze subsidieregeling kun je scholing of een opleiding volgen die helpt bij de verbetering van je arbeidsmarktpositie.

Waarvoor kun je het STAP-budget krijgen?

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Het is een subsidieregeling waarmee de overheid mensen helpt die zich willen ontwikkelen om hun positie op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren.

STAP-budget kun je vanaf 1 maart 2022 krijgen voor onder meer opleidingen en cursussen gericht op persoonlijke ontwikkeling. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden als je momenteel geen werk hebt.

UWV en DUO voeren de regeling samen uit:

 • UWV verzorgt het aanvraagproces en de financiële afhandeling voor de opleider.
 • DUO beheert het scholingsregister waarin alle opleidingen geregistreerd worden die in aanmerking komen voor het STAP-budget.

Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Tot 1 januari 2022 is het nog mogelijk om kosten van scholingsactiviteiten af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarna zijn die kosten niet meer aftrekbaar.

Waarom loont het om het STAP-budget aan te vragen?

Misschien heb je al een tijdje het gevoel stil te staan op je werk. Door scholing te volgen, kun je je verder ontplooien: het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Het volgen van een opleiding of cursus kan de nieuwsgierigheid naar verschillende gebieden van je werk (opnieuw) aanwakkeren. Of kan ervoor zorgen dat je een andere functie kunt krijgen. Zo is het door het volgen van een cursus, scholing of opleiding mogelijk om je werkplezier weer terug te vinden.

Daarnaast staat het volgen van een opleiding of cursus goed op je cv. Het verbetert je positie op de arbeidsmarkt en toont aan dat je bereid bent om je te blijven ontwikkelen.

Benieuwd welke opleidingen of cursussen bij je passen? Een loopbaancoach helpt je daarbij.

Voor wie is de subsidieregeling STAP-budget?

 • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Het maakt niet uit of je een baan in loondienst hebt, zzp’er of ondernemer bent of op zoek bent naar werk.
 • Je ontvangt geen publieke onderwijsfinanciering of studiefinanciering (met uitzondering van Levenlanglerenkrediet).
 • Je bent burger van de EU of een familielid van een burger van de EU.
 • Je bent in de afgelopen twee jaar ten minste zes maanden verzekerd geweest voor de volksverzekeringen.

Hoe verloopt de aanvraag van de subsidie STAP-budget?

 1. Vanaf 1 maart 2022 kun je terecht op een nieuw STAP-portaal van UWV. Je kunt hier het opleidingsaanbod bekijken en je oriënteren op een opleiding die je wilt volgen.
 2. Heb je een keuze gemaakt? Dan meld je je bij de opleider en geef je aan welke erkende opleiding je wilt volgen. De opleider verstrekt je dan het STAP-aanmeldingsbewijs.
 3. Vervolgens log je in met je DigiD op het STAP-portaal, waar je het STAP-aanmeldingsbewijs moet uploaden. Binnen drie maanden moet je hier ook het bewijs van deelname uploaden.
 4. Na de goedkeuring van je aanvraag selecteer je de betreffende opleiding in het scholingsregister van DUO, waar je een overzicht vindt van alle opleidingen waarvoor het STAP-budget ingezet kan worden. Het budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteit in het register staat.

Houd rekening met het volgende:

 • Jaarlijks is er ruimte voor in elk geval 200.000 toekenningen. Van een eerdere regeling weten we dat het snel kan gaan met de subsidies. Op is op, dus het is belangrijk dat je je aanvraag op tijd indient om een financiering te krijgen.
 • Per kalenderjaar mag je maximaal 1000 euro inclusief btw aan STAP-budget ontvangen. Het is elke twee maanden mogelijk een STAP-budget aan te vragen. Dat kan per persoon 1 keer per jaar.
 • Als de aanvraag is goedgekeurd door het UWV, wordt het bedrag betaald aan de opleider of coach.
 • Je opleiding of ontwikkeltraject moet minstens 4 weken na je subsidieaanvraag én binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak van start gaan. Per 1 maart 2022 kun je dus bij een opleider een opleiding uitkiezen die minimaal na 29 maart 2022 van start gaat.
 • In de aanvraag geef je onder meer aan voor welk arbeidsmarktdoel je de subsidie wilt gebruiken.

STAP ontwikkeladvies: gratis loopbaanadvies van een coach

Is jouw hoogst genoten opleiding op MBO-2 niveau? Dan heb je geluk: binnenkort komt er een subsidie beschikbaar waardoor je gebruik kunt maken van gratis loopbaanadvies van een loopbaancoach.

Naar verwachting kan iedereen met MBO-2 als hoogst genoten opleiding vanaf 1 april 2022 het STAP ontwikkeladvies volgen. Hiervoor wordt een subsidiebedrag van 12 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het is gebleken dat deze groep mensen weinig bijschoolt, weinig scholingsmogelijkheden heeft of het meeste baat heeft bij scholing. Het STAP ontwikkeladvies ondersteunt hen bij de oriëntatie op leren en ontwikkelen in de mogelijke aanloop naar het aanvragen van het STAP-budget en dus het volgen van scholing.

Het ontwikkeladvies is laagdrempelig, wordt uit vrije wil gevolgd en is geen voorwaarde voor het aanvragen van het STAP-budget. De beide regelingen staan los van elkaar, maar vullen elkaar wel aan.

Zodra er meer over de regeling bekend is, maken we het hier bekend.

Hoger geschoold maar toch aan de slag met een coach?

Kom je niet in aanmerking voor het STAP ontwikkeladvies omdat je hoger dan MBO-2 niveau geschoold bent? Dan is coaching alsnog een goed idee.

Wanneer je je positie op de arbeidsmarkt wilt verbeteren, is het volgen van een coachtraject erg waardevol. Een loopbaancoach geeft je meer inzicht binnen de ontwikkelingsmogelijkheden bij je huidige baan of in een mogelijk andere functie. Je kunt coaching ook inzetten om meer inzicht te krijgen in je eigen talenten of valkuilen, of om opleidingsmogelijkheden of scholing in kaart te brengen. Daardoor krijg je een bredere blik op je eigen ontwikkeling.

Lees hier meer over de mogelijkheden van loopbaancoaching.

STAP-budget inzetten voor een EVC-traject

Solliciteer je op een andere baan? En heb je geen of weinig diploma’s maar wel kennis en praktijkervaring? Heb je daar alleen geen bewijs van? Dan kun je kiezen voor het starten van een EVC-traject. Als je dat doorloopt, ontvang je een EVC-bewijs. Dat is zinvol wanneer je wel werkervaring hebt, maar geen opleidingen hebt gevolgd.

In zo’n traject kun je je ontwikkelde competenties en werkervaring in kaart brengen en daarvoor een certificaat behalen. Daarmee kun je:

 • Jouw meerjarige ervaring optimaal aantonen aan je werkgever of toekomstige werkgever.
 • Mogelijk vrijstelling krijgen voor opleidingen bij bepaalde opleiders en daardoor versneld een diploma halen.

In 2022 kan het STAP-budget nog niet worden ingezet voor een EVC-traject, maar naar verwachting is dat vanaf 1 januari 2023 wel mogelijk.

STAP-budget
STAP ontwikkeladvies
subsidie