5 vragen over het GROW-model

 
5 vragen over het GROW-model
21 januari 2022 -  5 minuten leestijd
Een cliënt legt steeds hetzelfde probleem bij je neer, maar komt ondanks jouw coaching niet in beweging. Of je krijgt er de vinger niet goed achter wat nu werkelijk iemands hulpvraag is, waardoor het niet lukt je cliënt goed op weg te helpen. Het GROW-model helpt bij het verhelderen van het probleem, het aanbrengen van meer structuur in je coaching-aanpak en het begeleiden van je cliënt bij het zelf bepalen van welke stappen hij of zij wil zetten.

Wat is het GROW-model?

Het GROW-model is een coachingmethode, in de jaren tachtig ontwikkeld door de Britse coaching-expert Sir John Whitmore, met als doel mensen beter te helpen bij het oplossen van problemen, bepalen van doelen en het verbeteren van hun prestaties.

Verhelderen van het probleem

Het GROW-model bestaat uit vier stappen: Goal, Reality, Options en Will, door sommigen ook Way Forward genoemd. Elke stap in het GROW-model bestaat uit een serie vragen. Ze helpen de cliënt bij het verhelderen van het probleem en het zelf vinden van oplossingen. Dat vergroot zijn intrinsieke motivatie om de stappen ook daadwerkelijk te zetten en zijn gestelde doelen te bereiken.

Wat houden de vier stappen van het GROW-model in?

Stap 1: Goal – bepalen van doelen

Deze eerste stap staat voor het bepalen van iemands doelen. Onderzoek met je cliënt wat hij of zij wil bereiken op de langere termijn: in het leven, en in dit coachingstraject: waar wil hij of zij staan als het traject is afgerond? Het is belangrijk om het doel SMART te maken, dat wil zeggen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Stap 2: Reality – de actuele situatie

Dit gaat over iemands huidige situatie. Wat speelt er op dit moment in iemands leven? Wat zijn uitdagingen en wat problemen, in de huidige situatie? Wat heeft iemand tot nu toe ondernomen? Met welke resultaten? Wat werkt en wat niet? Wie zijn er op dit moment bij betrokken? En waarom zijn zij in de actuele situatie belangrijk? Met gerichte en concrete vragen kun je je cliënt helpen de situatie te verhelderen en het kernprobleem te concretiseren en benoemen.

Stap 3: Opties – verkennen van mogelijkheden

Bij deze stap richt je je als coach op het verkennen van de mogelijkheden die er zijn en het stimuleren van je cliënt bij het vinden van oplossingen. Vrij brainstormen, lijstjes maken, voor- en nadelen benoemen, net als obstakels en hulpmiddelen, het behoort allemaal tot de tools om deze stap te doorlopen. Denk ook aan alternatieven voor als iets niet lukt en bespreek de verwachtingen: wat gaat iemand echt voldoening geven?

Stap 4: Will, of Way Forward – maken van keuzes

Dit is de fase waarin een cliënt keuzes gaat maken. Wat wil hij of zij nu concreet gaan doen? Welke acties zijn daarvoor nodig en wanneer wil hij of zij die gaan ondernemen? Wat zijn mogelijk valkuilen en hindernissen? Hoe kan iemand die voorkomen en overwinnen? Welke hulp is daarbij nodig? En van wie? En hoe gaat de cliënt die hulp krijgen? Welke rol kun jij als coach daarbij eventueel nog spelen? Maak alles zo concreet mogelijk: wanneer wordt welke stap gezet? En wanneer koppelt iemand het resultaat terug?

Hoe wordt het GROW-model gebruikt?

Bij het gebruik van het GROW-model is het belangrijk dat jij als coach jezelf ziet als een facilitator die de cliënt helpt in de zoektocht naar oplossingen en het bepalen en realiseren van concrete doelen. Dat doe je door scherpe vragen te stellen, goed te luisteren en feedback te geven die weer aanzet tot zelf nadenken. Een valkuil is dat je advies en richting geeft: bedenk dat het essentieel is dat iemand zelf tot antwoorden komt.

Soms wordt het GROW-model ook gebruikt voor teams, om samen beter de doelen voor de organisatie te bepalen en ze ook daadwerkelijk te realiseren. In dat geval help je als coach om mensen beter te laten samenwerken, verschillende opties te bespreken, tot consensus te komen en concrete stappen te formuleren. Voor beide sporen geldt dat jij als coach vooral zorgt voor een efficiënt en gestructureerd verloop van het proces. En vergeet niet om af te sluiten met afspraken over de te behalen resultaten.

Wat levert het GROW-model op?

Het GROW-model helpt je om een coachingtraject te structureren, de rode draad van iemands traject in beeld te houden en tot concrete resultaten te komen. Omdat je de cliënt helpt om zelf oplossingen aan te dragen, neemt de kans op een succesvol traject toe. Daarbij leert een cliënt hoe hij dat een volgende keer zelf kan doen, door op deze manier na te denken over zijn doelen en te zetten stappen. En doordat hij of zij merkt dat hij met deze stappen meer controle heeft op zijn ontwikkeling dan hij dacht, groeit het zelfvertrouwen. Mensen groeien door het traject dus in hun ontwikkeling, maar ook als persoon.

Organisaties kunnen door het GROW-model hun teams inspireren en aanzetten tot het behalen van betere resultaten. Vaak verbeteren de communicatie en de onderlinge relaties. En hoe vaker jij als coach met het GROW-model werkt, hoe beter je erin wordt. Door na afloop van een traject met je cliënt te evalueren hoe deze manier van werken beviel, versterk je dat effect.

Is het GROW-model een coachingtraject op zich?

De ontwerper van het GROW-model, John Whitmore, waarschuwde ervoor om het model in te zetten als op zichzelf staand coachingtraject. Volgens hem is het belangrijk om het in te bedden in een breder traject, waarbij jouw coaching mindset en vaardigheden sterk bepalend zijn voor het succes. Zie het vooral niet als doel op zich, waarbij je de vragen afvinkt, maar als middel om jouw coaching doelgericht, concreet en effectief te maken.

GROW-model

Waar wacht je nog op?

Meld je nu aan voor Coachfinder en maak je coachpraktijk nóg succesvoller.