De Cirkel van Invloed en Betrokkenheid uitgelegd: laat los wat je niet kunt veranderen

 
De Cirkel van Invloed en Betrokkenheid uitgelegd: laat los wat je niet kunt veranderen
8 januari 2024 -  4 minuten leestijd
Vaak maken we ons druk over zaken waar we weinig of niets aan kunnen doen. De Cirkel van Invloed en Betrokkenheid van Stephen Covey helpt om je te richten op datgene waarover je wél controle hebt, en de rest los te laten.

Wat is de Cirkel van Invloed?

De Cirkel van Invloed en Betrokkenheid is een theorie van de Amerikaanse bedrijfskundige Stephen Covey. Hij stelt dat iedereen een cirkel om zich heen heeft waarbinnen alle gebeurtenissen en personen liggen waarbij hij of zij zich betrokken voelt.

Op lang niet alles in die cirkel hebben we invloed. Denk aan oorlogen, natuurrampen, files of een opdracht die plotseling niet doorgaat. Je kunt je daar erg over opwinden, maar dat is natuurlijk zinloos, je hebt immers geen invloed op deze zaken.

Gelukkig zijn er manieren om controle terug te pakken. Binnen deze ‘Cirkel van Betrokkenheid’ ligt namelijk een kleinere cirkel met zaken en personen waarop we meer vat hebben, de ‘Cirkel van Invloed’. Dat zijn de dingen waar je de regie over kan nemen. Meestal betreft dat jouw gedachten en gedrag. Met de Cirkel van Invloed en Betrokkenheid leer je om los te laten wat je niet kan veranderen, en te veranderen waar je daadwerkelijk invloed op kan uitoefenen.

In welke situaties is het toepasbaar?

Heb je last van frustratie, kan je slecht tegen een gebrek aan controle of windt je je snel op? Dan is de Cirkel van Invloed misschien een fijn coachingsinstrument. Overigens is dit model niet alleen op de werkvloer, maar ook privé heel bruikbaar! Maak een lijst van zaken die er voor jou toe doen:

  • Om welke gebeurtenissen maak jij je druk? Bijvoorbeeld collega’s die te laat komen, je partner die niet meehelpt in het huishouden of je buurvrouw die te hard muziek speelt?
  • Op welke kun je wél invloed uitoefenen?
  • Welke overtuigingen staan jou in de weg om de regie te nemen? Vaak betreft dat bepaalde gedachten en reacties.
  • Welke kun je loslaten?

Met die inzichten op een rij handel je sneller proactief.

Voorbeeld: zo werkt het

Voor veel dingen ben je afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen en mensen. Stel je voor: je wilt een deadline halen, maar als sommige collega’s te laat met hun input komen, lukt het niet. Uiteraard kun je de collega’s aanspreken op hun gedrag. Maar meestal ben je dan al boos en haal je de deadline nog steeds niet. Je kunt immers je collega’s niet dwingen om hun input op tijd te leveren.

De Cirkel van Invloed moedigt je in dit geval aan om in te zien dat je er misschien niet voor kunt zorgen dat het project op tijd af is, dat ligt buiten jouw ‘cirkel van invloed’ (zie figuur). Wat je wél kunt doen is tijdig je opdrachtgever kunt inlichten over eventuele vertraging. Dat voelt nog niet optimaal, maar door proactief in plaats van reactief te handelen groeit je gevoel van controle.

de cirkel van betrokkenheid grafisch weergegeven (+voorbeelden)

Cirkel van Invloed uitgelegd

 

Wanneer is de Cirkel van Invloed en Betrokkenheid iets voor jou?

De Cirkel van Invloed en Betrokkenheid is handig voor iedereen die zich vaak opwindt en ergert. Een betweterige collega? Focus je op wat voor kwaliteiten hij ook heeft, in plaats van je te blijven storen aan zijn opschepperij. Een vriendin die je laat wachten? Gebruik de tijd om een hoofdstuk in dat spannende boek te lezen. Hoe beter je doorkrijgt welke zaken buiten jouw invloed liggen, hoe meer oog je ook ontwikkelt voor datgene waarop je wel vat hebt.

Wat levert het op?

Wanneer je je richt op zaken waar je wel invloed op kunt uitoefenen, kom je volgens Covey in een opwaartse spiraal terecht. Je ervaart minder frustratie, meer controle, en je merkt dat je best veel wél kunt veranderen. Je krijgt zelfs meer plezier in het oplossen van lastige vraagstukken. Zo wordt jouw Cirkel van Invloed steeds groter. En omdat jij je daar meer op richt en minder op de zaken waarop je geen vat hebt, wordt jouw Cirkel van Betrokkenheid juist kleiner, waardoor er ook weer minder is waarover je je opwindt.

Disclaimer

Bedrijfskundige Covey begon met het succesvol toepassen van de theorie van de Cirkel van Invloed en Betrokkenheid in het bedrijfsleven, op de werkvloer, maar ervoer dat die ook toepasbaar is in ons dagelijks leven. Coaches die met de Cirkel van Invloed en Betrokkenheid werken zijn overtuigd van de positieve effecten die dit instrument kan opleveren. Er is echter voor zover wij weten geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de validiteit, betrouwbaarheid, interne consistentie en voorspellende waarde van het model.

cirkel van invloed
cirkel van betrokkenheid
cirkel van invloed en betrokkenheid
coachingsinstrument